Fronter og e-post | StudentWeb | Fakulteter og sentre | Læringssenter og bibliotek

Fakultet for lærerutdanning

Seksjon for digital kompetanse

Brukerverktøy

Nettstedverktøy


gr_1-7:gr_1-7

IKT i grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn

IKT er integrert i fagene ved grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er satt opp IKT-tid på timeplanene til alle studentene. Tidspunktene for IKT finnes i TimeEdit. Alle faglige ressurser som benyttes i undervisning og veiledning blir lenket opp fra denne siden.

I tillegg er boken «DidIKTikk. Digital kompetanse i praktisk undervisning» pensum (Bjarnø, Giæver, Johannesen og Øgrim 2. utgave 2009, Fagbokforlaget). De ulike kaptilene er fordelt etter tema det undervises i, og er pensum i de ulike fagene studentene studerer.

gr_1-7/gr_1-7.txt · Sist endret: 11/24/17 (ekstern redigering)

Om Høgskolen | Organisasjon | Kart og veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Høgskolen i Oslo og Akershus
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf.: 67 23 50 00
E-post: postmottak@hioa.no