Fronter og e-post | StudentWeb | Fakulteter og sentre | Læringssenter og bibliotek

Fakultet for lærerutdanning

Seksjon for digital kompetanse

Brukerverktøy

Nettstedverktøy


kfk:start_17:18

Kompetanse for kvalitet - videreutdanning av lærere

Digitale økter 2017/2018

Oppdatert 14.06.17 THG

Her har du tilgang til ressursider for digital økter og veiledning for videreutdanningene knyttet til Kompetanse for kvalitet 2017/2018. Bruk menyen til venstre for å se timeplan for de digitale øktene, samt faglige ressurser som blir benyttet i undervisningen. Nettsidene oppdateres løpende gjennom studieåret.

kfk/start_17/18.txt · Sist endret: 11/24/17 (ekstern redigering)

Om Høgskolen | Organisasjon | Kart og veibeskrivelse

Kontaktinformasjon
Høgskolen i Oslo og Akershus
Postboks 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf.: 67 23 50 00
E-post: postmottak@hioa.no